Edmundova soutěska - nejromantičtější část Českého Švýcarska

Edmundova soutěska je jedna z nejkrásnějších a nejromantičtějších částí Českého Švýcarska. Tato úchvatná skalní soutěska je vytvořena řekou Kamenice a nabízí návštěvníkům nezapomenutelný zážitek plavby lodí mezi majestátními skalami a zelení. Připravte se na jedinečný výlet do Edmundovy soutěsky a poznejte krásy Českého Švýcarska zblízka.

Plánování výletu

Výlet do Edmundovy soutěsky je vhodný pro všechny věkové kategorie, včetně rodin s dětmi. Výchozím bodem výletu je obec Hřensko, která je snadno dostupná autem, autobusem nebo vlakem z blízkých měst, jako jsou Děčín nebo Ústí nad Labem. Plavba lodí trvá zhruba 20 minut a lze ji absolvovat od dubna do října.

Trasa výletu

Výlet začíná ve vesnici Hřensko, odkud se vydáte po zelené turistické značce směrem k Edmundově soutěsce. Cesta vede lesem a je dlouhá zhruba 1,5 km. Po příchodu k soutěsce zakoupíte vstupenky na plavbu lodí.

Plavba lodí

Plavba lodí Edmundovou soutěskou je hlavním vrcholem výletu. Během 20minutové plavby se plujete malebným úsekem řeky Kamenice mezi strmými skalami a zelení. Lodní průvodce vám představí zajímavosti o místní přírodě, historii a legendách spojených se soutěskou.

Procházka soutěskou

Po plavbě lodí se můžete projít podél řeky Kamenice a obdivovat krásy soutěsky z blízka. Po cestě se zastavte u informačních panelů, které nabízí další informace o místní přírodě a historii.

Možnosti rozšíření výletu

Po návštěvě Edmundovy soutěsky můžete výlet rozšířit o další atrakce v Českém Švýcarsku:

  1. Divoká soutěska: Nedaleko Edmundovy soutěsky se nachází Divoká soutěska, která je rovněž přístupná lodí. Plavba lodí touto soutěskou vás zavede přes další úžasnou část řeky Kamenice mezi strmými skalami a zelení. Po návštěvě Edmundovy soutěsky můžete pokračovat po modré turistické značce směrem k Divoké soutěsce.
  2. Pravčická brána: Jedna z nejslavnějších atrakcí Českého Švýcarska, největší přírodní pískovcová brána v Evropě, se nachází zhruba 4 km od Hřenska po červené turistické značce. Můžete navštívit Pravčickou bránu před nebo po plavbě Edmundovou soutěskou.
  3. Tiské stěny: Pokud máte zájem o další skalní útvary, můžete navštívit Tiské stěny, které se nacházejí nedaleko obce Tisá. Tiské stěny nabízejí nádherné skalní město s úzkými průrvami, roklami a věžemi.

Praktické informace

Před výletem do Edmundovy soutěsky si zjistěte aktuální provozní dobu a ceny plaveb. Nezapomeňte si vzít dobré turistické boty, dostatek vody a svačinu na cestu. V oblasti Českého Švýcarska platí vstupné do národního parku, takže je dobré si předem zjistit aktuální ceny a podmínky. Počasí v horách může být proměnlivé, proto je vhodné sledovat aktuální předpověď a přizpůsobit svůj výlet podmínkám.

Fotogalerie